Takstblad for varmeåret 2023/2024

 

Gældende for alle forbrugere,
ekskl. erhvervsvirksomheder
 
  ekskl. moms inkl. moms
Variabel afgift Mwh 430,00 537,50
Fast afgift pr. år   1.800,00 2.250,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR op til 100 m2   32,00 40,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR
over 100 m2
  10,00 12,50

   

Gældende for erhversvirksomheder    ekskl. moms  inkl. moms
Variabel afgift MW / h 430,00 537,50
Fast afgift pr. år   9.000,00 11.250,00
Andels indskud ved optagelse som andelshaver     100,00

 

Tilslutningsafgifter     ekskl. moms inkl. moms 
Tilslutningsafgift   18.000,00 22.500,00
Stikledningsafgift kr./m   800,00 1.000,00
Rabat ved selvgravning kr./m   350,00 437,50
Gennembrydning af sokkel   2.000,00 2.500,00

Installationen er færdiggjort med stophænger og montering umiddelbart efter stikkontakten.

Betalingsbetingelser
Den variable og faste afgift opkræves via PBS i 12 lige månedlige rater, og betaling er til forfald hver den første i måneden.

Efter årsafslutningen (periode for regnskab er 1. juli til 30. juni)beregnes dit endelig varmeforbrug ud fra den aflæsning, varmeværket har modtaget i juni. Årsopgørelsen udstedes i august og forfalder til betaling den 1. september. 

Hvis betaling ikke er foretaget rettidigt, forbeholder varmeværket sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 100,00.

Gebyr for flytteopgørelse andrager kr. 100,00.

Gebyrer Excl. moms i kr. Inkl. moms i kr.
Rykkerbrev* 100,00  
Lukkebrev* 100,00  
Lukkeforretning*  375,00  
Inkassomeddelelse* 100,00  
Betalingsordning*  100,00  
Genåbning 375,00  468,75
Fogedgebyr* 700,00  
Fogedforretning, Udkørende (1) 330,00 412,50
Flyttegebyr ved selvaflæsning 65,00 81,25
Flyttegebyr ved aflæsningsbesøg  270,00 337,50
Udskrift af regningskopi  35,00 43,75


* Ej pålagt moms

(1) Der er alene tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med udkørende fogedforretning.
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og låsesmed.