Om Sønderholm Varmeværk

På de underliggende sider kan du finde oplysninger om priser og en overordnet beskrivelse af de tekniske installationer. Derudover er der under siden "driftsforstyrrelser" listet tidligere hændelser der eventuelt kan have givet anledning til forstyrrelser i varmeleverancen.

Kontakt til værket:
Driftsleder: Industrivarme

Tlf. 98 34 20 88  (viderestilling til vagt telefon)
Fax. 98 34 20 23

Mail: varmevaerk@sonderholm.dk