Tekniske forhold

Sønderholm Varmeværks tekniske forhold:

 

Solfangeranlæg:
Sønderholm Varmeværk idriftsatte december 2018 et solfangeranlæg leveret af Verdo, Storvorde.

Solpanelerne er placeret nord for Ny Nibevej.

336 solfangere af fabrikat Arcon-Sunmark i 21 rækker á 16 paneler.

Areal, paneler 4233 m2, grund 1,52 ha - eller 15.200 m2.

Panelerne er forbundet med varmeværket med rørledning under Ny Nibevej.

Ved varmeværket er følgende monteret:
Pladevarmeveksler, trykholdeanlæg, pumper, opsamlingstank, nødkøler, eltavler, betjeningspanel,
div. målere m.m. Styresystemet er ombygget, så driften af solfanger o.a.  varmeproducerende enheder koordineres.

Arealet vil blive afgræsset af får.

Motor:
Caterpillar 3516B
El-effekt - 1036 kW
Varme-effekt - 1400 kW

Kedel:
Danstoker TVB 2,5 MW
Gasbrænder: Wheishaupt
Varme-effekt - 2200 kW

Akkumuleringstanke : 2 x 150m3

Driftsleder: Industrivarme A/S - læs mere om Industrivarme her...

Afkøling
Via nedenstående formel kan du selv beregne afkølingstemperaturen for din varmemåler:

Kw/h x 0,86 /m3 = afkøling i grader
De relevante tal findes via din måler.