Almindelige bestemmelser

Aftale om levering af fjernvarme

 

Mellem ejeren af nedennævnte ejendom og Sønderholm Varmeværk, A.m.b.a, Vestervej 50,

9240 Nibe er der indgået aftale om levering af fjernvarme til ejendom beliggende:

 

Matrikelnummer_________________________________________________________________

 

Gadenavn og nr._Tjelevej 21 _____________________________________________________________

 

Postnr./by_Sønderholm, 9240 Nibe_____________________________________________________________________

 

Ved underskrift af denne aftale har ejeren fået tilsendt pr mail:

 

  • Vedtægter (se nedenstående)
  • Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
  • Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
  • Takstblad (se nedenstående)

 for Sønderholm Varmeværk. 

OBS . Gældende version af vedtægter, takstblad m.v. vil altid fremgå af værkets hjemmeside, ligesom de kan rekvireres.

 

Afkrydses af ejeren:

Ejeren ønsker at blive andelshaver og der indbetales en andelskapital på 100 kr.

Ejeren ønsker ikke at være andelshaver i værket.


Ved underskrift af nærværende aftale accepterer ejeren tilslutning af ovennævnte ejendom på de til enhver tid gældende betingelser jf. udleverede vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, tekniske betingelser for fjernvarmelevering og takstblad.

Ejendommen tilsluttes den_Snarest muligt og senest 1. februar 2016 (stikledning)____________________

Bemærkninger: Dagen før arbejdet påbegyndes, skal forbrugere indbetale et forskud på 35.000 kr. til varmeværket._______________________________________________________________

 

Boligareal i henhold til BBR________________           Erhvervsareal i henhold til BBR___________

Kælderareal i henhold til BBR______________

 

 

Underskrift/Ejer                                                                Underskrift/Varmeværk