4200m2 solfangeranlæg

(Fotoarkiv)

 

Sønderholm Varmeværk har besluttet at etablere et 4200m2 stort solfangeranlæg i tilknytning til varmeværket.

Et solfangeranlæg i denne størrelse kan give op til 2.045 MWh, hvilket svarer til ca. 25% af den årlige produktion. Solfangeranlægget er dermed med til at gøre værket mindre afhængigt af andre brændselstyper og afgifter, der med tiden måtte blive pålagt, fordi staten kommer til at miste indtægter på de nuværende kendte brændselstyper.

På generalforsamlingen d. 28. september fremlagde bestyrelsen iflg. vedtægterne forslag om investering i solfangeranlæg. Det er særdeles vigtigt at understrege, at investeringen i solfangeranlæg skal ses i lyset af flere forhold:

  1. Alle barmarksværker mister indtægt i form af energistilskud - fra 2019 - på ca. kr. 1,4 mio årligt
  2. Med solfangeranlæg er vi knap så følsomme overfor prisudvikling på de traditionelle brændselstyper - og afgifter
  3. Bestyrelsen forventer en besparelse pr. husstand på ca. kr. 1.000,- årligt
  4. Vi er med til at supplere Danmark i udvikling af grøn energi

Der bliver første behandling af vores byggeanmodning i Aalborg Kommune til februar 2018, og hvis alt går vel håber bestyrelsen, at vores anmodning om opførsel af solfangeranlæg kan få endelig godkendelse inden sommerferien 2018. Herefter kan selve den tekniske opsætning og udgravning gå i gang. 

I skrivende stund pågår der forhandlinger omkring prisen på solfangeranlægget. Bestyrelsen har i forvejen indhentet lånetilbud fra SparNord og fået tilsagn om en rammebevilling på finansiering af solfangeranlægget. Løbetid på lånet er 20 år og det bliver et fastforrentet lån.

Bestyrelsen forventer, at det nye solfangeranlæg tages i drift i løbet af oktober 2018.