Oplysninger om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos Sønderholm Varmeværk, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning her:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr