Vi sænker prisen igen

01-07-2015

Gældende for varmeåret 2016/17

Gældende for alle forbrugere,
excl. erhvervsvirksomheder
 
  excl. moms inkl. moms
Variabel afgift Kw/h 0,375 0,47
Fast afgift/ år   1.800,00 2.250,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR
op til 100 m2
  32,00 40,00
Fast afgift pr. m2 boligareal iflg. BBR
over 100 m2
  10,00 12,50

   

Gældende for erhversvirksomheder      
Variabel afgift Kw/h 0,375 0,47
Fast afgift/år   9.000,00 11.250,00
Andels indskud ved optagelse som andelshaver     100,00

 

Tilslutningsafgifter       
Tilslutningsafgift   18.000,00 22.500,00
Stikledningsafgift kr./m   800,00 1.000,00
Rabat ved selvgravning kr./m   350,00 437,50
Gennembrydning af sokkel   2.000,00 2.500,00

Installationen afsluttes med stophaner og beslag umiddelbart efter sokkelgennembrud.

Betalingsbetingelser
Den variable og faste afgift opkræves via PBS, i 10 lige store rater i månederne september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april, maj og juni, og forfalder til betaling den 1. i måneden.
Efter udgangen af regnskabsåret ( 1.7. - 30. 6.) opgøres varmeforbruget på basis af selskabets varmemåler hos forbrugeren. Varmemåleren aflæses i juni måned. Årsopgørelsen udsendes i august og forfalder til betaling den 1. september, tillige med den 1. rate.
Såfremt betaling ikke finder sted ved forfald, udsendes der rykkerskrivelse, som medfører et gebyr på kr. 100,00. Gebyr for flytteopgørelse kr. 100,00.