Installation af nye målere i Sønderholm

04-02-2014
Sønderholm Varmeværk installerer i de kommende uger nye målere, der kan fjernaflæses, hos forbrugerne. Muligheden for at fjernaflæse målerne giver en række administrative fordele, ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab og budget.
I første omgang udskifter Industrivarme godt halvdelen af målerne, mens de resterende målere skiftes senere på året. Samtidig får de forbrugere, som har en meget lav afkøling, tilbudt et eftersyn af deres varmesystem til en favorabel pris.