Status på eftersyn

I første halvdel af 2017 har Sønderholm Varmeværk tilbudt alle medlemmer et gratis eftersyn af hele deres varmesystem - gennemført ved Kemp & Lauritzen. Det var især rettet mod units, som i mange tilfælde er 25/26 år gamle, og samtidig ventiler o.a. i varmesystemet, som erfaringen viser kan fungere dårligt. Varmeværket har tilbudt nye units til en favorabel pris, dog excl. specielle anlæg, f.eks. dobbelt veksler.

176 eftersyn gennemført
Eftersynet med tilhørende rapport er gennemført ved 176 forbrugere. Flere havde en nyere unit. Mange anlæg kører fint, eller de kunne ved en simpel justering optimeres, hvilket især gælder en forbedring af returtemperaturen.  I enkelte tilfælde er fremløbstemperaturen lav, hvilket giver dårlig afkøling.

Eftersynet er ikke gennemført ved 123 forbrugere: Enkelte har nyere anlæg, andre har direkte sagt nej tak. I de fleste tilfælde er det forbrugere, som trods et særskilt brev fra Kemp & Lauritzen o.a. ikke har reageret eller været at træffe.

I forbindelse med units sås ikke uventet en mere eller mindre fremskreden tilkalkning af veksleren, og trykdifference-ventilen fungerede kun dårligt eller slet ikke. I godt tredive tilfælde er det anbefalet at få unit’en udskiftet eller forbrugeren har selv ønsket dette (ny). I selve husinstallationen er ventiler justerede eller udskiftning anbefalet og gulvvarme er flere steder justeret, som f.eks. ved Rugskellet 7 forbedrede afkølingen med 20 gr.!

Enkelte steder skal ledningsnettet tjekkes, f.eks. lavt fremløb og et tæret beslag til hovedhaner.

Status:
Der var behov for et eftersyn, og mange forbedringer, små og større, er nu gennemført.
Der er dog stadig mange, som har en ringe afkøling.