Drone fotografering

 

Til orientering vil der i den kommende tid foregå termo-fotografering af varmeværkets ledningsnet med drone.